xapo

LITECOIN
   

         Torneira

        Pagamento

      Tempo 

VIA XAPO INSTANTANEO
BITCOBALL 50 a 80 satoshis 15 min
FACILBITS 100 a 2000 satoshis 20 min
FAUCET LATINO 50 a 500 satoshis 25 min
SCRATCH4 50 a 800 satoshis 30 min
GRIFO XAPO 50 a 500 satoshis 25 min
GRIFO BITCOIN GRATIS 50 a 800 satoshis 30 min
SATOSHI NINJA 50 a 800 satoshis 30 min
WHALE BTC 300 a 1000 satoshis 60 min
SMART BTCC 120 a 240 satoshis 60 min
BTC4FREE 100 a 130 satoshis 60 min
ONOXVO 100 a 1000 satoshis 45 min
PANDA BTC 100 a 1000 satoshis 60 min
MOVILBITS 50 a 500 satoshis 40 min
SATOSHITOS 50 a 500 satoshis 60 min
SATOSHILANDIA 50 a 500 satoshis 60 min
GENTLE BTC 50 a 1000 satoshis 30 min
VIA XAPO ACUMULATIVO
MOONBTC 110 satoshis/dia ou 6/ 5 min dia
CLAIMBTC 20000 satoshis (acumulativo) 20 min

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | hospedagem ilimitada gratis